Angen cymorth?
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Amdanom Ni

Darparwyr gwybodaeth am ddim

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn un o’r mudiadau gwirfoddol mwyaf ym Mhrydain. Mae holl ganolfannau yn elusennau gofrestredig. Yn Ngwynedd rydym yn delio gyda dros 18000 o broblemau’n flynyddol.

Nid yw problemau byth yn dod yn unigol. Er enghraifft, gall unigolyn sydd yn gwynebu colli ei waith angen:

Gall diweithdra rhoi pwysau difrifol ar berthynas, a theuluoedd sydd wedi colli ei tai yn dilyn ailfeddiant, gan ymyrru ar ei rhwydwaith cefnogol cymdeithasol, addysg ei plant a llu o broblemau eraill.

Mae gwasaneth holistaidd unigryw CAB Gwynedd yn ein galluogi i ymateb i bob un o’r pynciau hyn, drwy fynediad i gyngor arbennigol o fewn y mudiad ac os angen, cyfeiro i asiantaethau allanol.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf bu i’r Ganolfan ddelio gyda cyfanswm dyled o dros £3.2 miliwn gan ennill incwm ychwanegol o £3 miliwn.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share