sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 03444 772020
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Staff Cyflogedig

Prif Weithredwr: Tal Michael

Rheolwr Ansawdd, Recriwtio a Chynghori: George Williams

Rheolwr Gwaith Achos: Michelle Williams

Swyddog Cefnogi Busnes: Hilary Clark

Swyddog Perfformiad: Keith Jones

Goruchwylwyr Cyngor:
Ceinwen McNaughton
Jackie Saleh
Jacqueline Williams

Cyfreithiwr:
Ian Winrow

Gweithwyr Achos:
Vicky Norton
Rhian Humphreys
Glyn Rowlands
Sandy Luthe-Hughes

Swyddog Gweinyddu Gweithwyr Achos:
Ellie Hughes

Swyddogion Allgymorth:
Natalie Keys
Jacqueline Williams
Joseph Andrews


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share