sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Cymryd Rhan / Gwirfoddoli

image

Sut i wirfoddoli – Rydym eich angen chi

Mae CAB Gwynedd bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr newydd, gan na fyddwn yn gallu gweithredu’n effeithlon hebddynt.

Er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth yn effeithlon mae arnom angen:

  • Cynghorwyr Gwirfoddol;
  • Gwirfoddolwyr Gweinyddu;
  • Aelodau Gwirfoddol ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr;
  • Tiwtoriaid Arwain Gwirfoddol;
  • Cydlynwyr Polisi Cymdeithasol Gwirfoddol.

Mae angen i’n holl wirfoddolwyr gadw at Nodau, Egwyddorion a Pholisïau Cyngor ar Bopeth, a gaiff eu hegluro yn y llyfryn hwn Os ydych chi’n credu y gallech chi gynnig unrhyw un o’r gwasanaethau uchod, hoffem glywed gennych.

Beth i’w wneud nesaf

Os dymunwch wirfoddoli gyda CAB Gwynedd, rhowch eich manylion ar y bonyn ymateb isod.

Byddwn yn trefnu i chi ddod i sesiwn cychwynnol, fel y byddwch chi’n ymwybodol o’r holl ffeithiau cyn bwrw ymlaen â’ch cais.

Os penderfynwch wneud cais, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd i’r cyfeiriad isod. Yna, cewch wahoddiad am gyfweliad, ac os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn trefnu i chi gychwyn ar eich hyfforddiant.

• I lawr lwytho’r bonyn ymateb – cliciwch yma
• neu gallwch anfon y cais yn syth drwy e-bost i gwirfoddoli@cabgwynedd.cymru


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share