sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Cysylltu

image

Manylion Cyswllt

  • Mae mynediad i’r gwasanaeth drwy Llinell Gymorth Cymru 0345 450 3064 dydd Llun i dydd Gwener o 09.00 i 16.30.

Bydd yn gost galwad lleol o linell tir ond gall cost galwad o ffon symudol fod yn uwch yn unol â chostau eich darparwr gwasanaeth. Os fydd angen cyfweliad wyneb yn wyneb, gellid ei drefnu mewn Canolfan sydd mwyaf cyfleus i’r unigolyn.

  • Mae gennym canolfannau cynghori mewn pedwar lleoliad ble gallwch ddod am gyngor gan weithwyr sydd wedi eu hyfforddi’n broffesiynol, p’un a ydynt yn gyflogeion neu’n wirfoddolwyr. Mae’n rhaid gwneud cyswllt gyntaf drwy’r Llinell Gymorth i wneud apwyntiad i gael eich gweld yn y canolfannau yma.
  • ‘Rydym yn mynychu lleoliadau allgymorth yn wythnosol ar gyfer cyngor cyffredinol, mynediad i mewn i’r gwasanaeth ar gyfer cyngor pellach a chyngor ar sut i wella eich sgiliau ar-lein. Ar hyn o bryd ‘rydym yn mynychu Blaenau Ffestiniog, Tywyn, Bala a Porthmadog. Cewch fanylion amseroedd a dyddiadau ar y calendr. Nid oes angen trefnu apwyntiad i’r lleoliadau yma.
  • Mae gwefan cenedlaethol Cyngor ar Bopeth ar gael unrhyw adeg am gymorth ar nifer helaeth o faterion yma
  • Os ydych yn byw yng Ngwynedd, gallwch ddefnyddio y Ffurflen Ymholiad i dderbyn cyngor am llu o wahanol faterion.
  • Os yw yn well gennych sgwrs dros y we, cliciwch yma

Cwynion

Os nad ydych yn hapus gyda unrhyw elfen o wasanaeth CAB Gwynedd, cewch ddilyn y broses Cwynion yma


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share