sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Ffurflen Ymholiad

Os ydych yn byw yng Ngwynedd, gallwch ddefnyddio y Ffurflen Ymholiad i dderbyn cyngor am llu o wahanol faterion. Bydd y gwybodaeth a fyddwch yn yrru ar y ffurflen yma yn cael ei gadw fel rhan o gyfnod cyfrinachol o eich ymholiad a byddwn yn defnyddio y gwybodaeth i benderfynnu y ffordd gorau i’ch helpu chi.

Byddwn yn ceisio ymateb i eich ymholiad o fewn 48 awr (dyddiau gwaith yn unig). Os na fydd ymateb yn yr amser yma, gofynnwn i chi gysylltu a’r Llinell Gymorth sef 0345 450 3064.

Os ydych yn byw y tu allan i Gwynedd, ewch yma am fanylion eich CAB lleol.

‘Rydym yn awgrymu i chi ddarllen y Telerau ac Amodau cyn parhau gyda’r broses yma.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share