sub-ss-1
 • Gwynedd a De Ynys Môn
 • Cysylltwch a ni
 • Cysylltwch a ni...
 • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Dyled a Chyflogaeth

image

Cyngor Ariannol

Gall ein cynghorwyr dyled arbenigol eich helpu gyda materion dyled yn cynnwys;

 • Ôl-ddyled rent, ôl-ddyled morgais, treth cyngor, ôl-ddyled gwasanaethau cyhoeddus, dirwy llys ynadon;
 • Cardiau credyd, catalogau, benthyciad banc, gorddrafftiau;
 • Unrhyw gamau gorfodi oherwydd dyledion;
 • Camau cwrt oherwydd dyledion yn cynnwys gwrandawiadau meddiant;
 • Gorchmynion Gweinyddu, Gorchmynion Gostwng Dyledion, Methdaliad;
 • Problemau gyda benthycwyr arian.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni ar 0345 450 3064 neu cewch fwy o wybodaeth ar gwefan cenedlaethol Cyngor ar Bopeth yma

Am gymorth drwy sgwrs ar lein, cliciwch yma

Cyngor Cyflogaeth

A wyddoch y gall CAB eich helpu gyda phroblemau gwaith fel:

 • Diswyddiad annheg ag anghyfiawn gan gynnwys diswyddiad ffurfiannol;
 • Ceisiadau yn ymwneud ag anffafriaeth;
 • A llawer mwy.

Gallwn roi cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol yn rhad ag am ddim.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni ar 0345 450 3064 neu cewch fwy o wybodaeth ar gwefan cenedlaethol Cyngor ar Bopeth yma


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share