Angen cymorth?
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Cymunedau yn Gyntaf

image

Nod Cymunedau yn Gyntaf yw cyfrannu, ochr yn ochr â rhaglenni eraill, at leihau bylchau addysg/sgiliau, economaidd ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a chyfoethog.

Yng Ngwynedd, mae clystyrau Cymunedau yn Gyntaf yn y wardiau canlynol;

  • Marchog 1 a 2 (Bangor);
  • Cadnant a Peblig (Caernarfon); a
  • Talysarn.

(Mae’r gwasanaeth yma ond ar gael i’r rhai sydd yn byw oddi fewn y wardiau yma. Fel arall, bydd rhaid cysylltu â’r Llinell Gymorth)

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyffredinol ym mhob maes fel gwasanaeth allgymorth oddi fewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf sydd â diffyg darpariaeth bwrpasol. Gall cael mynediad i’r gwasanaeth unai drwy gyfeiriad gan tîm Cymunedau’n Gyntaf neu drwy alw heibio’r lleoliadau uchod.

Gofynnwch yn lleol am fanylion pryd fydd y gwasanaethau ar gael yn yr ardaloedd hyn.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share