Angen cymorth?
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Prosiectau

image

Yn ogystal â rhoi cyngor cyffredinol, mae CAB Gwynedd yn cael ei ariannu i redeg nifer o brosiectau gwahanol sydd yn rhoi cyngor ar y canlynol;

• Cyngor arbenigol ar ddyledion ac eich gallu ariannol;
• Cyngor arbenigol ar fudd-daliadau megis ceisio ac apelio penderfyniadau;
• Cyngor arbenigol ar fudd-daliadau ar gyfer plant ac anableddau;
• Cyngor ar hawlio budd-dal Tai a Gostyngiad Treth Cyngor;
• Cyngor i gleifion mewnol a chleifion allanol gyda phroblemau iechyd meddwl;
• Cyngor ar sut i leihau costau ynni a sut i gael y fargen orau.

‘Rydym hefyd yn ffodus o gael ein hariannu gan y Loteri Fawr i gwrdd ag anghenion cyngor Gwynedd wledig ac mae fwy o fanylion am y prosiect a manylion y sesiynau i’w gael yma.

I gwrdd ag anghenion pobl yn ardaloedd mwyaf fwyaf difreintiedig Gwynedd, ‘rydym yn cael ein hariannu gan y rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i gael dau swyddog wedi eu lleoli yn yr ardaloedd yma i roi cyngor cyffredinol yn y lle cyntaf. I weld os ydych yn gymwys am y cymorth o dan y rhaglen yma, cliciwch yma.

‘Rydym yn cynnig cymorth a chyngor ataliol yn y meysydd dyled, budd-daliadau, tai a dychwelyd yn ôl i waith neu hyfforddiant i bobl Gwynedd i osgoi’r angen am ymyrraeth gan Wasanaethau Statudol o dan raglen Teuluoedd yn Gyntaf. Am fwy o wybodaeth ar sut i dderbyn cymorth o dan y rhaglen neu i gyfeirio ymlaen, cliciwch yma.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share