Angen cymorth?
 • Gwynedd a De Ynys Môn
 • Cysylltwch a ni
 • Cysylltwch a ni...
 • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Teuluoedd yn Gyntaf

image

Mae prosiect Teuluoedd yn Gyntaf yn amlasiantaethol ac yn cynnal teuluoedd sydd angen ychydig o help ychwanegol a’u cefnogi i ddelio efo problemau cyn i’r sefyllfa fynd yn waeth.

Mae llawer o bethau yn gallu gwneud teuluoedd yn fregus ac mae cael yr help iawn ar yr amser iawn yn gallu gneud lot o wahaniaeth. Gall y gefnogaeth briodol gan brosiect Teuluoedd yn Gyntaf arbed teuluoedd rhag bod angen sylw asiantaeth statudol fel yr Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol. Byddwn wedyn yn camu yn ôl i adael i’r teulu ganolbwyntio ar fagu eu teulu.

Mae llawer o wasanaethau ar gael i deuluoedd gyda phlant o 0 i 25 sef;

 • cyrsiau rhiantu i wella perthynas o fewn y teulu,
 • cefnogi gofalwyr ifanc,
 • gwrando ar lais plentyn,
 • cwnsela, a
 • chymorth gyda datblygiad plant.

Mae cymorth ar gael hefyd ar gyfer teuluoedd gyda phlant ac anableddau a thîm penodol i gydgordio lle mae angen nifer o wasanaethau wedi ei gydgordio.

image

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth oddi fewn y prosiect i roi cymorth i deuluoedd ynglŷn â Dyledion, Budd-daliadau, materion Tai a hefyd yn arwain ar wasanaethau eraill sydd yn darparu;

 • cyrsiau Cadw Cownt sydd yn rhoi cyngor ar sut i wneud y gorau allan o’u cyllid, a
 • gwasanaeth llogi lap top am ddim ac edrych ar opsiynau cyswllt i’rwe am gyfnod o 3 mis i flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael o dan y prosiect a sut y gallwch gyfeirio at y gwasanaeth ar ran eich hun neu ar ran person arall gyda’u caniatâd, edrychwch ar y Llyfryn Gwybodaeth neu ewch i’r gwefan.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share