Angen cymorth?
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Y Loteri Fawr

image

Mae arian gan y Loteri Fawr yn galluogi i Cyngor ar Bopeth fynd i ardaloedd gwledig a difreintiedig Gwynedd lle mae yn anodd i bobl allu teithio i’r canolfannau cynghori agosaf, neu eu bod yn fwy tebygol i fod wedi eu allgau’n ddigidol neu heb y modd o gysylltu â ni dros y ffôn.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth a chyngor i bobl yn y lle cyntaf ac os mae ymyrraeth fwy dwys ei angen yn y maesydd dyled, budd-dal, cyflogaeth neu cyfraith teulu, bydd cyfeiriad yn cael ei wneud at weithiwr achos arbennigol. Caiff apwyntiad ei drefnu unai yn y canolfannau cynghori neu y lleoliadau allgymorth, drwy sgwrs ar-lein, sgwrs dros y ffôn, neu mewn rhai amgylchiadau, ymweliad yn y cartref. Mae’r gwasanaeth yma hefyd yn gallu cyfeirio at, neu rhoi gwybodaeth am, wasanaethau a sefydliadau eraill sydd orau i ddelio gyda’r materion sydd yn codi.

Mae’r gwasanaeth yn hyblyg a’r lleoliadau yn cael eu adolygu yn unol i anghenion y cyhoedd. ‘Rydym hefyd yn ymateb i anghenion argyfwng y cyhoedd er enghraifft, ymweld a Fairbourne dros cyfnod o ansicrwydd ar ol y penderfyniad i beidio parhau gyda cynnal a chadw yr amddifynfa rhag llifogydd.

Am gwybodaeth cyfoes ynglyn a dyddiadau ac amseroedd pob lleoliad, edrychwch ar ein calendr.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share