sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Swyddfeydd a Chanolfannau Cynghori

Ein Prif Canolfannau Cynghori

Mae’n rhaid cysylltu a’r Llinell Gymorth i gael mynediad i’r gwasanaeth ac chaiff apwyntiad i’w drefnu os i un or 4 canolfannau isod os na fydd eich ymholiad wedi ei ddatrys yn ystod eich galwad.

Canolfan Cynghori Bangor – Yr Hen Efail, Sackville Road, Bangor. LL57 1LE

Am amseroedd cynghori a chyfarwyddiadau – cliciwch yma

Canolfan Cynghori Caernarfon – Siambr Buddug, Stryd Y Goron, Caernarfon, LL55 1SY

Am amseroedd cynghori a chyfarwyddiadau – cliciwch yma

Canolfan Cynghori Dolgellau – Adeilad Gorsaf Tân, Doldir, Dolgellau, LL40 1HA

Am amseroedd cynghori a chyfarwyddiadau – cliciwch yma

Canolfan Cynghori Pwllheli – 12 Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DH

Am amseroedd cynghori a chyfarwyddiadau – cliciwch yma

Sesiynnau Allgymorth

Mae sesiynnau allgymorth yn cynnig cymorth a chyngor yn y lle cyntaf yn ardaloedd gwledig a difreintiedig Gwynedd lle mae yn anodd i bobl allu teithio i’r canolfannau cynghori agosaf, neu eu bod yn fwy tebygol i fod wedi eu hallgau’n ddigidol neu heb y modd o gysylltu â ni dros y ffôn.

Cewch fwy o wybodaeth am y gwasanaeth allgymorth yma

I gael manylion lleoliadau ac amseroedd cyfoes, edrychwch ar ein calendr


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share